Uitnodiging ‘I AM Entrepreneur‘ bijeenkomst donderdag 8 februari 2018

Graag nodigt de commissie Scholing en Employability van MKB Rotterdam Rijnmond u van harte uit voor het bijwonen van de allereerste ‘I AM Entrepreneur‘ bijeenkomst op donderdag 8 februari vanaf 16.00 uur bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Het plan is dat er elk jaar vier bijeenkomsten worden georganiseerd, telkens met een belangwekkend onderwerp dat van direct belang is voor de toekomst van het MKB.

Doel van de bijeenkomsten is aan te geven welke ontwikkelingen erop het MKB, in de komende vijf tot tien jaar afkomen en aan te geven welke (mogelijke) impact die ontwikkelingen op het MKB in het algemeen en op uw sector of bedrijfstak in het bijzonder zullen kunnen hebben.

Roadmap Next Economy

In de eerste lezing zal het gaan over de Roadmap Next Economy en wat deze routekaart precies voor de economie van de regio betekent maar daarnaast wordt ook ingegaan op de vraag: ‘Wat heb ik daar als ondernemer aan?

Programma

  • 16.00 – 16.30 uur: Inloop
  • 16.30 – 16.35 uur: Welkom
  • 16.35 – 17.00 uur: Lezing door Dr. Arjen van Klink
  • 17.10 – 17.15 uur: Vragen
  • 17.15 – 18.00 uur: Lezing door Dr. Petra Biemans
  • 18.00 – 18.15 uur: Vragen
  • 18.15 uur: Netwerkborrel

Aanmelden?

Klik hier om u aan te melden voor de 1e ‘I AM entrepreneur bijeenkomst d.d. donderdag 8 februari 2018 en gebruik het wachtwoord: MKBAE8H

Let op: u heeft uw lidnummer nodig bij het aanmelden. Bij “geen lid” vul dit in.

  • Locatie: Hogeschool Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90 te Rotterdam Zuid (achter Belastingkantoor)
  • Datum/tijdstip: donderdag 8 februari 2018 vanaf 16.00 uur

Wij wensen u goede zaken toe en en graag tot ziens op de MKB Rotterdam Rijnmond (netwerk)bijeenkomsten, klik hier voor de (netwerk)agenda.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

MKB Rotterdam Rijnmond staat voor samenwerken, verbinden én versterken en doet dit bijvoorbeeld door een breed scala aan (netwerk)activiteiten, een actieve lobby en individuele ledenvoordelen. Onze kerntaak is de lobby namens de ondernemers. Die is alleen effectief en representatief als wij de bestaande ondernemersorganisaties en hun achterban weten te verbinden en te versterken. Dat betekent dat we onze collega organisaties in hun waarde laten, maar wel de handen ineen slaan om gewapend met het sterke merk MKB-Nederland het ondernemingsklimaat te verbeteren. MKB Rotterdam Rijnmond wil de verbinding van de ondernemers in de stadsregio Rotterdam tot stand brengen door de organisatie van (grootschalige) netwerkbijeenkomsten waar iedereen welkom is. Deze evenementen organiseren we samen met de andere koepels, ondernemersorganisaties en businessclubs. Onze bijeenkomsten zijn een verrassende ontmoetingsplaats, waar men in een informele sfeer de bestaande banden kan versterken, steeds nieuwe contacten kan leggen met private en publieke partijen en inspiratie kan opdoen. Kortom: MKB Rotterdam Rijnmond vormt door haar bereik en contacten de poort voor en naar het lokale MKB-bedrijfsleven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *