START MKB SECTORPLAN REGIO ROTTERDAM: MKB WERKOFFENSIEF

Woensdag 10 februari 2016 heeft Wethouder Struijvenberg om 14.30 uur de primeur van “MKB Sectorplan regio Rotterdam” bekend gemaakt.
Een uniek plan met als doel om 100 personen in het MKB die met ontslag bedreigd worden, en 300 personen die werkloos zijn, te plaatsen en waar nodig bij- of om te scholen naar kansrijke beroepen in het MKB in Rotterdam.

MKB WERKOFFENSIEF
Het plan is ontstaan vanuit de gedachte dat het ophalen van vacatures in kansrijke sectoren, het matchen van werknemers met MKB-werkgevers en het leiden van mensen naar werk via een integrale aanpak een belangrijke meerwaarde heeft voor het realiseren van duurzame arbeidsinpassing binnen de Rotterdamse economie. Dit MKB sectorplan voor de regio Rotterdam genaamd MKB Werkoffensief is opgesteld door MKB Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Albeda College, Hogeschool InHolland, FNV, Nextworker en WerkgeversServicepunt Rijnmond. Het ministerie SZW onderschrijft het belang en de noodzaak en heeft daarom ook een subsidie toegekend aan het plan vanuit ‘Regeling cofinanciering sectorplannen 2015’.

SLAGVAARDIG NAAR WERK
Om de doelstelling van 400 plaatsingen op concrete vacatures te bereiken kiezen de samenwerkingspartners voor een integrale, gestructureerde en gerichte aanpak onder het motto: “Slagvaardig naar Werk!”. Er wordt hierbij gekozen voor vier concrete maatregelen die gedurende de 2 jaar looptijd van het project moeten leiden naar 400 ingevulde vacatures:

 • Het opzetten en onderhouden van infrastructuur;
 • Het werven en inzichtelijke maken van vacatures;
 • De begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan;
 • Omscholing en bijscholing.

Vanuit de doelstellingen richt de MKB Werkoffensief dienstverlening richt op 5 pijlers: Vacatures, Scholing, Ontslag (mobiliteit), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social return.

ORGANISATIE
MKB Werkoffensief is gevestigd in de Spaanse Polder op de Sheffieldstraat 21 op de eerste verdieping naast het secretariaat van MKB Rotterdam. De stuurgroep voor MKB Werkoffensief bestaat uit:

 • Henk van der Beek (voorzitter, MKB Rotterdam)
 • Aad van der werf (Gemeente Rotterdam / WSPR)
 • Jan de Jager (Albeda College)
 • Roelof Eleveld (Hogeschool Inholland)
 • Dick Koerselman (FNV)
 • Jeppe Licht (MKB-Nederland)
 • Seyit Yeyden en Turan Yazir (Nextworker)
 • Diedrick Jansen (PNO Consultants)

MKB WERKOFFENSIEF IN HET NIEUWS

Onderstaand een selectie van mediaberichten aangaande start MKB Werkoffensief:

=> Klik hier voor meer foto’s Start bekendmaking MKB Werkoffensief d.d. 10 februari 2016

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Over de schrijver:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *