KATI

Gaby Wullink

Deel deze pagina

Ga terug naar de deelnemers pagina
profielfoto

Omschrijving

KATI

Het hebben van ‘n visie is één. Maar het consistent uitvoeren ervan is vaak lastiger dan gedacht. Klopt alles? Delen
uw medewerkers uw strategische visie en ambitie, uw koers? Kennen zij de gemeenschappelijke doelstellingen? Voelen zij zich er ook medeverantwoordelijk voor? Zijn hun houding en hun gedrag er mee in lijn? Dragen zij bewust bij? En hoe zit het met de bedrijfsvoering? Is die op alle punten doelgericht, ondersteunend en versterkend? En de buitenwereld, uw klanten, uw partners, uw leveranciers? Zien zij uw onderneming zoals u zelf gezien wilt worden? Is er
ook draagvlak voor wat u wilt?

Kati adviseert ondernemingen op het gebied van Samenhang. Samenhang tussen visie, strategie en uitvoering.
Waarmee alles en iedereen in lijn met uw visie komt en dat ook blijft. Dat maakt uw onderneming sterker en het werk voor uw mensen leuker.
 

KATI hanteert één vast ankerpunt. Uw bedrijfsidentiteit. Daarin zijn uw gewenste marktpositionering, uw
organisatiedoelstellingen en de daarvoor nodige bedrijfscultuur omschreven.

Uw bedrijfsidentiteit is als het ware een paraplu om ervoor te zorgen dat alles in uw organisatie afgestemd is
op de doelen die u wilt bereiken. Horizontaal, in de samenwerking tussen afdelingen en mensen, én verticaal, tussen management en medewerkers.

Daarmee wordt samenhang gecreëerd. Uw organisatie wordt in alle geledingen en in alle processen gericht op de
doelstellingen. Mensen en processen gaan uw doelstellingen ondersteunen en versterken, ze werken optimaal samen voor letterlijk het beste resultaat.

En, minstens even belangrijk: mensen die zich medeverantwoordelijk, mede-eigenaar voelen, zijn enthousiaster.
Beter en sterker gemotiveerd. Voor elkaar én voor de organisatie als geheel.

Waarom?

Als techneut (IO,TU Delft) houdt ik van het technische/systematische, als design liefhebber en -manager houd ik van de gevoelskant van zaken en als docent, hoofd opleiding Commercieel Ingenieur van het menselijke. Werken op een snijvlak, het verbinden van verschillende ideeën/gezichtspunten/meningen tot iets goeds. Deze ervaringen hebben mij
geleerd dat een integrale aanpak van problemen tot een goede en werkbare oplossing leidt. En tot creatieve ideeën.

Onder de naam KATI adviseer ik bedrijven om meer samenhang en betrokkenheid in hun bedrijf te creëren om zodoende effectiever te werken en het potentieel van hun werknemers beter te benutten. Een balans vinden tussen
ratio en emotie.

Mijn sterke punt is mijn creativiteit (en daarmee het vinden van oplossingen). Hoewel volgens anderen mijn sterke punt is, het bij elkaar brengen van mensen.

In mijn vrije tijd klus ik graag (ook beeldhouwen en glasobjecten maken) en bezoek ik bijzondere plekken op de wereld.


Ga terug naar de deelnemers pagina