Jeroen de Jong Landschapsarchitectuur

Jeroen de Jong

Skills

groenvoorziening, parken, natuur inrichtingsplannen, ontwikkelingsvisies ruimtelijk ontwerp en advies toerisme, recreatie vormgeving buitenruimte waterveiligheid, waterbeheer

Deel deze pagina

Ga terug naar de deelnemers pagina
profielfoto

Omschrijving

Jeroen de Jong Landschapsarchitectuur maakt ruimtelijke
ontwerpen voor de publieke buitenruimte. Binnen een netwerk van professionals
en zelfstandig werkt Jeroen de Jong Landschapsarchitectuur aan ontwerp en advies
op het niveau van landschap tot erf, van Ruimtelijk kader tot Inrichtingsplan. Een intense samenwerking met de opdrachtgever, belanghebbenden en relvante deskundigen is essentieel binnen de werkwijze van de studio.

Thema’s als infrastructuur, waterveiligheid, waterbeheer, natuur,
toerisme/recreatie en ruimtelijke kwaliteit/landschappelijke inpassing komen
nadrukkelijk in het werk naar voren. Gelet op de jarenlange ervaring kan werken
aan waterveiligheid als specialisme van de studio worden gezien. Als voorbeeld
kunnen dienen haar projecten voor Ruimte voor de Rivier en voor het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. In lijn met de maatschappelijke ontwikkeling
heeft ook klimaatadaptatie een plaats in de studio gekregen.

De focus van de studio ligt op het maken van adequate
voorstellen, opvallend door hun sterke integratie en bijzonder in hun toegespitste
vormgeving. De kracht en plezier van de studio zit in het vormgeven en
realiseren van interactie in ontwerpprocessen, het scherpstellen van kansen,
het integreren van belangen en aspecten, het doen van structurerende
voorstellen, en het vormgeven van de ruimte. De inzet is steeds de volgende
stap richting realisatie te zetten. Het ontwerpen vormt het kader voor de
stappen. Daarbij is essentieel is om naast inrichting en vormgeving ook de
visie en hoofdlijnen gezamenlijk te benoemen en vast te leggen.

Waarom?

Ik ben landschapsarchitect en als ontwerper 25 jaar werkzaam in het werkveld ruimtelijk ontwerp, planning en ordening. In dit veld heb ik mijzelf geplaatst als zelfstandig ontwerper, gebruikmakend van mijn ervaringen uit een loopbaan bij diverse gemeenten en bureaus. 

Mijn kracht en plezier zit in de interactie en aansturing in ontwerpprocessen, het scherpstellen van kansen, het integreren van belangen en aspecten, het doen van structurerende voorstellen, en het vormgeven van de
ruimte. De uitkomst: bruikbare en aansprekende buitenruimte voor iedereen.

De koppeling met waterbeheer/veiligheid, infrastructuur, natuurontwikkeling en toerisme/recreatie komt nadrukkelijk in mijn werk naar voren. Mijn inzet is steeds de volgende stap richting realisatie te zetten. Het ontwerp zie ik als kader voor deze vervolgstap, waarbij het essentieel is om naast (richtlijnen of eisen aan) de inrichting en vormgeving ook gezamenlijk de visie en hoofdlijnen vast te leggen.Ga terug naar de deelnemers pagina

Jeroen de Jong Landschapsarchitectuur

Rotterdam

Socials

Bekijk mijn kanalen! Geef een like, tweet of start met mij te volgen.

Ga terug naar de deelnemers pagina