Adaptum

Peter Stooker

Skills

agility bedrijfscultuur Business Management Business Model Innovation Change Management continuous improvement Innovatie Management Interim Management process coach Product Management Strategie ontwikkeling Strategische resource planning strategische wendbaarheid

Deel deze pagina

Ga terug naar de deelnemers pagina
profielfoto

Omschrijving

Adaptum ondersteunt middelgrote en grote MKB onderneming bij het verder vergroten van hun wendbaarheid : het vermogen van de onderneming om tijdig, weloverwogen en doortastend de business-bakens succesvol te verzetten in een wereld die als maar sneller verandert.

Geen traditionele 'management / strategie consultancy' dus maar het ontwikkelen van individuele competenties, processen, systemen en cultuur die tezamen de mate van wendbaarheid van de onderneming bepalen.

Portfolio:

 • Assessments
 • Trainingen
 • Workshops
 • Samengestelde klant specifieke ontwikkel trajecten
 • Proces coaching
 • Change Management

Belangrijkste kenmerken werkwijze

 • Learning by doing.        Na een (beperkte) voorbereiding zo snel als mogelijk daadwerkelijk de eerste stap(pen) zetten op weg naar het beoogde doel. Leren van ervaringen en bijsturen c.q. additioneel ondersteunen waar nodig.

 • Step by step                   Ontwikkeltrajecten zijn opgedeeld in waves die maximaal drie maanden duren. Iedere wave heeft een of meerdere concrete en meetbare ontwikkel doelstellingen.

 • Less is more                    Verandering kost tijd en energie van mensen en organisaties. Wees ambitieus en realistisch tegelijk. Resultaten ontstaan pas wanneer er in initiatieven de vereiste tijd en energie is gestoken. Beter een initiatief volledig uit gevoerd dan twee slechts ten dele

 • Hard en zacht                  Integrale benadering van de harde kanten (processen, systemen etc) en zachte kanten (mensen, verandering, motivatie etc) 

 • Raad en daad                   Niet alleen assessments, theorie en advisering ver weg van de dagelijkse operationele werkelijkheid maar ook hands-on coaching en begeleiding  (individueel en collectief) bij het implementeren en realiseren van de gewenste verandering      

 


 • Basics first                        Met ontwikkelen van wendbaarheid is net als een trap op lopen, je begint op trede 1 en daarvandaan kan je naar de volgende trede. Beginnen op trede 7 is onmogelijk omdat je de onderliggende vaardigheden van 1 t/m 6 mist.         

Waarom?

Pragmatische en resultaatgerichte doener met ruim 25 jaar internationale corporate ervaring in diverse business management posities, waaronder Divisie Manager verantwoordelijk voor een organisatie van 350 FTE verdeeld over 5 BU's

Door de jaren heen succesvol geweest door steeds opnieuw te ontdekken waar de markt nieuwe mogelijkheden biedt, daarin weloverwogen, ambitieuze en realistische keuzes maken o.a. op basis van core competences van de organisatie, juiste team formeren en vervolgens team faciliteren en coachen om marktpotentieel om te zetten in nieuwe business.

Belangrijkste overtuigingen van waaruit ik werk:

 • De wereld, technologie, maatschappij , markten evolueren continu en dus moeten bedrijven en organisaties voortdurend anticiperen op veranderende omstandigheden teneinde relevant te blijven.
 • Een team van gemotiveerde mensen kan wonderen verrichten.
 • Mensen (en organisaties) leren door nieuwe dingen te doen, experimenteren,  niet door er slechts over te praten of ernaar te kijken.
 • Bij innovaties bestaan geen zekerheden vooraf, anders waren het geen innovaties, zoek dus ook niet naar die zekerheden. 'Move before you are (completely) ready' en 'fail cheap and early'
 • Winst is de beloning voor doing the right things right.
 • Zorg ervoor dat je organisatie op alle vlakken maximaal gericht staat op de markt en de klanten. Afdelingen / diciplines zijn 'slechts' ondersteunend aan het ultieme doel van iedere organisatie : waarde creëren voor de opdrachtgever en daarmee voor de eigen organisatie.

In 2016 besloten een eigen onderneming te starten om me te kunnen focussen op datgene wat mij drijft en motiveert.

Adaptum - Makers van Wendbaarheid
 


  

Ga terug naar de deelnemers pagina

Adaptum

Gouda

Socials

Bekijk mijn kanalen! Geef een like, tweet of start met mij te volgen.

Ga terug naar de deelnemers pagina