Lobby – commissies

U bevindt zich hier:  Home/Lobby – commissies

Lobby – commissies MKB Rotterdam Rijnmond

MKB Rotterdam Rijnmond zet zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de Rotterdamse regio. Wij werken aan een regio waar u goede zaken kunt doen. Daarom behartigen wij uw belang, concreet en oplossingsgericht. Graag samen met u onder het motto: ‘Geen woorden maar zaken!’. Wij doen er alles aan om ondernemen makkelijker te maken. Denk aan minder regelgeving, snelle vergunningverlening, eerlijke kansen bij aanbesteding, goede bereikbaarheid, enz.. MKB-Nederland Rotterdam Rijnmond oefent invloed uit op de landelijke, regionale en lokale overheid. Daarbij richten wij ons momenteel op een vijftal speerpunten, namelijk:

  1. Stimuleren werkgelegenheid en verbeteren van de match tussen ondernemer en werkzoekende;
  2. Vermindering regeldruk (o.a. gemeenten terug in de Top 5 ‘meest ondernemersvriendelijke gemeenten’ krijgen);
  3. Meer gemeentelijke opdrachten voor (lokale)MKB (inkoop en aanbestedingen);
  4. Stimuleren lokale economische ontwikkeling/metropoolregio;
  5. Scholing, opleidingen en stageplekken.

Voor het realiseren van onze doelstellingen wordt intensief samengewerkt met de beleidsbepalers (lokale, regionale en landelijke overheid). Deze samenwerking krijgt in de praktijk gestalte door:

  • Belemmeringen waar u mee te maken heeft proactief op de agenda te zetten bij de beleidsbepalers en met hen meedenken over oplossingsrichtingen;
  • Bij de ontwikkeling van nieuw beleid door de beleidsbepalers kritisch mee te kijken naar de gevolgen hiervan voor u als ondernemer en hierop positieve invloed uitoefenen.

Onze commissies hebben een belangrijke rol bij het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Voor de thema’s van de commissies, de doelstellingen, activiteiten en leden zie onderstaande linkjes. Voor eventuele vragen, aanvullende informatie of het delen van uw kennis en ervaringen kunt u contact opnemen met de voorzitters van de commissies of met het dagelijks bestuur van MKB Rotterdam Rijnmond.

 

 

15-02-2019 | 0 reacties

Tijdens People’s Business hebben we weer een nieuwe partner mogen toevoegen aan onze lijst: RET!

De RET behoeft natuurlijk geen introductie, maar de samenwerking met MKB Rotterdam Rijnmond aangaande de MobiliteitsManager wel! Meer informatie en een leuk […]

05-02-2019 | 0 reacties

Meer Rotterdammers duurzaam aan de slag

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden en een platform waar medewerkers uit de havensector kennis en ervaring opdoen bij andere bedrijven. Dit is een greep uit de acties […]

20-12-2018 | 0 reacties

Seminar ‘Ondernemend Talent’
Bij de hoofdlocatie Rosestraat van Albeda vond gisteren de Eindejaarsbijeenkomst ‘Ondernemend Talent’ plaats met als onderliggend thema ‘schaarste op de arbeidsmarkt’. Volgens traditie kwamen de 3 O’s (Overheid, Onderwijs en Ondernemers) hier weer […]