Lobby – commissies

U bevindt zich hier:  Home/Lobby – commissies

Lobby – commissies MKB Rotterdam Rijnmond

MKB Rotterdam Rijnmond zet zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de Rotterdamse regio. Wij werken aan een regio waar u goede zaken kunt doen. Daarom behartigen wij uw belang, concreet en oplossingsgericht. Graag samen met u onder het motto: ‘Geen woorden maar zaken!’. Wij doen er alles aan om ondernemen makkelijker te maken. Denk aan minder regelgeving, snelle vergunningverlening, eerlijke kansen bij aanbesteding, goede bereikbaarheid, enz.. MKB-Nederland Rotterdam Rijnmond oefent invloed uit op de landelijke, regionale en lokale overheid. Daarbij richten wij ons momenteel op een vijftal speerpunten, namelijk:

  1. Stimuleren werkgelegenheid en verbeteren van de match tussen ondernemer en werkzoekende;
  2. Vermindering regeldruk (o.a. gemeenten terug in de Top 5 ‘meest ondernemersvriendelijke gemeenten’ krijgen);
  3. Meer gemeentelijke opdrachten voor (lokale)MKB (inkoop en aanbestedingen);
  4. Stimuleren lokale economische ontwikkeling/metropoolregio;
  5. Scholing, opleidingen en stageplekken.

Voor het realiseren van onze doelstellingen wordt intensief samengewerkt met de beleidsbepalers (lokale, regionale en landelijke overheid). Deze samenwerking krijgt in de praktijk gestalte door:

  • Belemmeringen waar u mee te maken heeft proactief op de agenda te zetten bij de beleidsbepalers en met hen meedenken over oplossingsrichtingen;
  • Bij de ontwikkeling van nieuw beleid door de beleidsbepalers kritisch mee te kijken naar de gevolgen hiervan voor u als ondernemer en hierop positieve invloed uitoefenen.

Onze commissies hebben een belangrijke rol bij het realiseren van bovenstaande doelstellingen. Voor de thema’s van de commissies, de doelstellingen, activiteiten en leden zie onderstaande linkjes. Voor eventuele vragen, aanvullende informatie of het delen van uw kennis en ervaringen kunt u contact opnemen met de voorzitters van de commissies of met het dagelijks bestuur van MKB Rotterdam Rijnmond.

 

 

20-03-2018 | 0 reacties

De Rijksaanbestedingskalender bevat gegevens over Rijksaanbestedingen van Categoriemanagers die in de planning staan. Die gegevens worden elke 3 maanden ververst. Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt […]

20-03-2018 | 0 reacties

… en hoe technologie helpt deze op te lossen.

Het midden en kleinbedrijf (MKB) is in Nederland de grote motor van de economie. Het gaat dan van ‘papa- en mamawinkels’ op de hoek van de straat, […]

16-03-2018 | 0 reacties

Sinds de start van het Regionaal Werkbedrijf in 2014 zijn er 2.704 garantiebanen gerealiseerd voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Hiermee is de doelstelling van 2.528 garantiebanen […]